Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Geologicky patří území ke Obrazekstratigraficky nejnižšímu souvrství moravskoslezského kulmu – andělskohorské skupině. Převládajícími horninami jsou šedé sericitové pelity s vložkami prachovců a jemnozrnných drob, vzácně – na hraničním hřebenu – slepenců. Ojediněle byly východně od Janova zjištěny i zelené břidlice – chloritizované metavulkanity. Soubor těchto hornin je intenzívně zvrásněn, silně tektonizován, a je postižen slabou regionální metamorfózou. Převládá severo-jižní foliace s proměnlivým sklonem k východu.
Na  haldičce, kterou nalezl pan Zátopek, byly zjištěny nepravidelné žilky a čočky křemene v tmavošedých drcených břidlicích se zrny a shluky arzenopyritu, a sporadickým pyritem. Nálezce uváděl i existenci ojedinělých zrníček galenitu, Skácel (1962) i karbonát „blízký ankeritu“. V balvanu křemene ze západního svahu Malé Stříbrné pak chalkopyrit a malachit.
V materiálu, který byl podroben detailnímu mineralogickému výzkumu, byl z rudních minerálů zjištěn pouze arzenopyrit a pyrit. První v rudnině výrazně převládá. Pokud tvoří malá izolovaná zrna, bývá automorfní. Větší, až několik mm velká zrna, mívají omezení hypautomorfní, v agregátech xenomorfní, vždy obklopená křemenem. Rozměrnější, až několikacentimetrové shluky, bývají kataklazované a oObrazekd okrajů i žilkovitě a obláčkovitě přeměněné na arzeničnan železa – skorodit. Intenzívní zatlačení arzenopyritu vede až ke vzniku skoroditových pseudomorfóz s nepatrnými zbytky arzenopyritu. (J. Skácel, B. Fojt, R. Škoda)

  Dle odborných prací, které se zabývají zaledněním Osoblažska, leží hranice zalednění na východ od území Janova. Já jsem však nalezl ledovcové souvky a malé bludné balvany na celém území Janova. Nejhlouběji v údolí říčky Ossy, to bylo na svahu Janovské doliny, ve výšce asi 500 m.n.m. a nejvyšší místo, kde zanechal ledovec materiál, jsem nalezl nad Stříbrným žlebem a to ve výšce asi 560 m.n.m., což je jedno z nejvyšších míst v ČR, kde se tento materiál nalézá- ne-li vůbec nejvyšší.

   Jedná se materiál, který se skládá jak z hornin, které jsou z blízkého okolí Janova, ale i ze Skandinávie. Zajímavým nálezem zhruba 10 kilogramů těžký pazourek, několik fosílií a také souvek pegmatitu s několika granáty.

 Obrazek